Men and Popular Music in Algeria : The Social Significance of Raï.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Schade-Poulsen, Marc.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Austin : University of Texas Press, 1999.
Seria:CMES Modern Middle East Ser.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!