Monica : An Ordinary Saint.

In Monica: An Ordinary Saint, Gillian Clark reconciles competing images of the life and legacy of Augustine's mother, arriving at a woman who was shrewd and enterprising, but also meek and gentle.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Clark, Gillian.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Oxford : Oxford University Press, Incorporated, 2015.
Seria:Women in Antiquity Ser.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!