Trích dẫn APA

Howard, B., & Siekmann, R. (2008). Bermuda Travel Adventures (4th ed.). Edison: Hunter Publishing.

Trích dẫn kiểu Chicago

Howard, Blair., và Renate Siekmann. Bermuda Travel Adventures. 4th ed. Edison: Hunter Publishing, 2008.

Trích dẫn MLA

Howard, Blair., và Renate Siekmann. Bermuda Travel Adventures. 4th ed. Edison: Hunter Publishing, 2008.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.