Bermuda Travel Adventures.

This fascinating archipelago sits isolated in the Atlantic Ocean some 750 miles off the coast of Cape Hatteras, North Carolina, but it is often considered a "Caribbean" destination. Its 150 islands and islets trimmed by pink sand beaches evoke a feeling of tranquility found nowhere else in...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Howard, Blair.
Kolejni autorzy: Siekmann, Renate.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Edison : Hunter Publishing, 2008.
Wydanie:4th ed.
Seria:Travel Adventures
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!