Supporting Young People Coping with Grief, Loss and Death.

This book provides students aged 11 to 18 the opportunity to recognize, manage, and express feelings associated with grief, loss and death.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Weymont, Deborah.
Kolejni autorzy: Rae, Tina.
Format: E-book
Język:English
Wydane: London : SAGE Publications, Limited, 2006.
Wydanie:1st ed.
Seria:Lucky Duck Bks.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

Podobne zapisy