Dark Work : The Business of Slavery in Rhode Island.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Clark-Pujara, Christy.
Format: E-book
Język:English
Wydane: New York : New York University Press, 2016.
Wydanie:1st ed.
Seria:Early American Places Ser.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!