Messianism among Jews and Christians : Biblical and Historical Studies.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Horbury, William.
Format: E-book
Język:English
Wydane: London : Bloomsbury Publishing Plc, 2003.
Wydanie:1st ed.
Seria:T&T Clark Cornerstones Ser.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!