Dead Sea Scrolls : A Very Short Introduction.

Everyone has heard of the Dead Sea Scrolls, but amidst the conspiracies, the politics, and the sensational claims, it can be difficult to separate the myths from the reality. Timothy Lim explains the cultural and historical background of the scrolls, and presents the true facts behind the theories a...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Lim, Timothy.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Oxford : Oxford University Press, 2005.
Seria:Very Short Introductions
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

Z powodu przeglądu technicznego niedostępne

Niestety! Z powodu przeglądu technicznego system jest niedostępny.

Niestety! Status dostępu obecnie nie stoi do dyspozycji - skontaktuj się z biblioteką.

kutuphane@sdu.edu.tr

Internet

Click to View