Trích dẫn APA

Corr, C. A., & Balk, D. E.. (2000). Handbook of Adolescent Death and Bereavement. New York: Springer Publishing Company.

Trích dẫn kiểu Chicago

Corr, Charles A., và David E. Balk. Handbook of Adolescent Death and Bereavement. New York: Springer Publishing Company, 2000.

Trích dẫn MLA

Corr, Charles A., và David E. Balk. Handbook of Adolescent Death and Bereavement. New York: Springer Publishing Company, 2000.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.