Paris 1961 : Algerians, State Terror, and Memory.

For decades knowledge of the 1961 massacre of Algerian demonstrators by the Paris police was suppressed. This study investigates the roots of this violence within the colonial system and how the event was covered up until it resurfaced after the 1980s to become one of the most controversial issues i...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: House, Jim.
Kolejni autorzy: MacMaster, Neil.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Oxford : Oxford University Press, Incorporated, 2006.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!