Trích dẫn APA

Fahnestock, J. (1999). Rhetorical Figures in Science. Cary: Oxford University Press, Incorporated.

Trích dẫn kiểu Chicago

Fahnestock, Jeanne. Rhetorical Figures in Science. Cary: Oxford University Press, Incorporated, 1999.

Trích dẫn MLA

Fahnestock, Jeanne. Rhetorical Figures in Science. Cary: Oxford University Press, Incorporated, 1999.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.