Studies in Contemporary Jewry : Volume VII: Jews and Messianism in the Modern Era: Metaphor and Meaning.

The seventh volume of the acclaimed annual publication of the Institute of Contemporary Jewry at the Hebrew University of Jerusalem, Jews and Messianism in the Modern Era: Metaphor and Meaning examines the significance and meaning of messianic metaphors, themes, and ideals in modern Jewish history a...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Frankel, Jonathan.
Format: E-book
Język:English
Wydane: New York : Author-Publishers (miscellaneous), 1991.
Seria:Studies in Contemporary Jewry Ser.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

Podobne zapisy