Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

Johnson, J. (2015). The Battle for Algeria: Sovereignty, Health Care, and Humanitarianism. University of Pennsylvania Press.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Johnson, Jennifer. The Battle for Algeria: Sovereignty, Health Care, and Humanitarianism. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2015.

Παραπομπή σε μορφή MLA (9th εκδ.)

Johnson, Jennifer. The Battle for Algeria: Sovereignty, Health Care, and Humanitarianism. University of Pennsylvania Press, 2015.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.