Trích dẫn APA

Johnson, J. (2015). The Battle for Algeria: Sovereignty, Health Care, and Humanitarianism. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Johnson, Jennifer. The Battle for Algeria: Sovereignty, Health Care, and Humanitarianism. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2015.

Trích dẫn MLA

Johnson, Jennifer. The Battle for Algeria: Sovereignty, Health Care, and Humanitarianism. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2015.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.