The Battle for Algeria : Sovereignty, Health Care, and Humanitarianism.

The Battle for Algeria offers a new interpretation of the Algerian War (1954-1962) that highlights the social dimensions of the National Liberation Front's winning strategy, specifically its health care and humanitarianism programs, which targeted the local and international arenas and directly...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Johnson, Jennifer.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2015.
Seria:Pennsylvania Studies in Human Rights Ser.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!