Identifying and Supporting Productive STEM Programs in Out-Of-School Settings.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Council, National Research.
Kolejni autorzy: Education, Division of Behavioral and Social Sciences and., Education, Board on Science., Learning, Committee on Successful Out-of-School STEM.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Washington, D.C. : National Academies Press, 2015.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!