Identifying and Supporting Productive STEM Programs in Out-Of-School Settings.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Council, National Research.
Övriga upphovsmän: Education, Division of Behavioral and Social Sciences and., Education, Board on Science., Learning, Committee on Successful Out-of-School STEM.
Materialtyp: E-bok
Språk:English
Publicerad: Washington, D.C. : National Academies Press, 2015.
Ämnen:
Länkar:Click to View
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!