Trích dẫn APA

Gordon, L. R., Dayan-Herzbrun, S., & Cornell, D. (2015). What Fanon Said: A Philosophical Introduction to His Life and Thought. New York: Fordham University Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Gordon, Lewis R., Sonia Dayan-Herzbrun, và Drucilla Cornell. What Fanon Said: A Philosophical Introduction to His Life and Thought. New York: Fordham University Press, 2015.

Trích dẫn MLA

Gordon, Lewis R., Sonia Dayan-Herzbrun, và Drucilla Cornell. What Fanon Said: A Philosophical Introduction to His Life and Thought. New York: Fordham University Press, 2015.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.