What Fanon Said : A Philosophical Introduction to His Life and Thought.

Challenging the notion of theory as white and experience as black, Lewis Gordon here offers a philosophical portrait of the thought and life of the Martinican-turned-Algerian revolutionary psychiatrist and philosopher Frantz Fanon as an example of "living thought" against the legacies of c...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Gordon, Lewis R.
Kolejni autorzy: Dayan-Herzbrun, Sonia., Cornell, Drucilla.
Format: E-book
Język:English
Wydane: New York : Fordham University Press, 2015.
Seria:Just Ideas Ser.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!