From a Virgin Womb : The Apocalypse of Adam and the Virgin Birth.

Utilising parallels from the Apocalypse of Adam and elsewhere, this book re-examines Mt.'s infancy narratives in the light of the apocalyptic and mythological background to the virgin birth. Jesus is shown as the fulfilment of universalistic hopes though not as Son of God. Mt.'s special tr...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Welburn, Andrew.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Boston : BRILL, 2007.
Wydanie:1st ed.
Seria:Biblical Interpretation Ser.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!