Trích dẫn APA

McBurney, C., Wallin, B. L., Conley, P. T., Kennedy, J. W., & Taylor, M. A. (2017). World War II Rhode Island. San Francisco: Arcadia Publishing Inc..

Trích dẫn kiểu Chicago

McBurney, Christian., Brian L. Wallin, Patrick T. Conley, John W. Kennedy, và Maureen A. Taylor. World War II Rhode Island. San Francisco: Arcadia Publishing Inc., 2017.

Trích dẫn MLA

McBurney, Christian., et al. World War II Rhode Island. San Francisco: Arcadia Publishing Inc., 2017.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.