Holman QuickSource Guide to the Dead Sea Scrolls.

Acclaimed professor Craig A. Evans gives a thoroughly researched and colorfully illustrated overview of the Dead Sea Scrolls and their importance for Christianity.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Evans, Craig A.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Nashville : B&H Publishing Group, 2010.
Wydanie:1st ed.
Seria:Holman QuickSource Ser.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

Podobne zapisy