Nineveh : Hoofdstad van een wereldrijk.

"Wel, wat Nineveh betreft, schipper, dat is lang geleden weggevaagd. Alle sporen zijn verdwenen en het is onmogelijk te raden waar het lag." - Lucianus Nineveh, de machtige hoofdstad van het Assyrische rijk, fascineerde klassieke en oosterse schrijvers, reizigers en geschiedkundigen sinds...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Petit, Lucas P.
Otros Autores: Bonacossie, Daniele Morandi.
Formato: eBook
Lenguaje:Dutch
Publicado: Leiden : Sidestone Press, 2017.
Edición:1st ed.
Materias:
Acceso en línea:Click to View
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!