Trích dẫn APA

Press, W. T. (2010). Algeria Money and Banking: The Basics on Currency and Money in Algeria (2nd ed.). Petaluma: World Trade Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Press, World Trade. Algeria Money and Banking: The Basics On Currency and Money in Algeria. 2nd ed. Petaluma: World Trade Press, 2010.

Trích dẫn MLA

Press, World Trade. Algeria Money and Banking: The Basics On Currency and Money in Algeria. 2nd ed. Petaluma: World Trade Press, 2010.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.