Trích dẫn APA

Press, W. T. (2010). Austria Travel Complete Profile: The All-Inclusive Travel Report for Austria (2nd ed.). Petaluma: World Trade Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Press, World Trade. Austria Travel Complete Profile: The All-Inclusive Travel Report for Austria. 2nd ed. Petaluma: World Trade Press, 2010.

Trích dẫn MLA

Press, World Trade. Austria Travel Complete Profile: The All-Inclusive Travel Report for Austria. 2nd ed. Petaluma: World Trade Press, 2010.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.