Trích dẫn APA

Norstrom, N. (2018). Mirror, Mirror, On the Wall, Where Does My Self-Love Fall?: A Success Guide to Replace Toxicity with Love. Chicago: WriteLife Publishing.

Trích dẫn kiểu Chicago

Norstrom, Nina. Mirror, Mirror, On the Wall, Where Does My Self-Love Fall?: A Success Guide to Replace Toxicity With Love. Chicago: WriteLife Publishing, 2018.

Trích dẫn MLA

Norstrom, Nina. Mirror, Mirror, On the Wall, Where Does My Self-Love Fall?: A Success Guide to Replace Toxicity With Love. Chicago: WriteLife Publishing, 2018.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.