Modeling Economic Growth in Contemporary Belarus.

Since 1991, the eyes of the world have been on the economic growth and development of the states that formerly made up the Soviet Union. Looking at Belarus's industrial structure, economic growth, and economic prospects, this edited collection analyses why Belarus is considered ahead of many of...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: S. Sergi, Bruno.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Bingley : Emerald Publishing Limited, 2019.
Seria:Entrepreneurship and Global Economic Growth Ser.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!