Irenaeus : An Introduction.

Irenaeus of Lyons (c. 130-200) has been called 'the first great Catholic theologian'. As this book explains, the description is accurate, since the Christianity represented by Irenaeus is recognizably that of the Catholic Church, though unfamiliar in its primitiveness. The thought of Irena...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Minns OP, Denis.
Format: E-book
Język:English
Wydane: London : Bloomsbury Publishing Plc, 2010.
Wydanie:1st ed.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!