For the Gods of Girsu.

This book demonstrates Girsu is a primary locale for re-analyzing, through an interdisciplinary approach combining archaeological and textual evidence, the origins of the Sumerian city-state.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Rey, Sébastien.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Oxford : Archaeopress, 2016.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!