Motivational Interviewing with Adolescents and Young Adults.

This pragmatic guide spells out how to use motivational interviewing (MI) to have productive conversations about behavior change with adolescents and young adults in any clinical context. Filled with vivid examples, sample dialogues, and "dos and don'ts," the book shows how conducting...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Naar, Sylvie.
Kolejni autorzy: Suarez, Mariann.
Format: E-book
Język:English
Wydane: New York : Guilford Publications, 2010.
Seria:Applications of Motivational Interviewing Ser.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!