Enviar aquest missatge de text: Afetna Point, Saipan.