APA način citiranja

Suziedelis, S. A., & Sueziedcelis, S. (2011). Historical Dictionary of Lithuania (2nd ed.). Lanham, MD: Scarecrow Press.

Čikaški stil citiranja

Suziedelis, Saulius A., i Saulius Sueziedcelis. Historical Dictionary of Lithuania. 2nd ed. Lanham, MD: Scarecrow Press, 2011.

MLA način citiranja

Suziedelis, Saulius A., i Saulius Sueziedcelis. Historical Dictionary of Lithuania. 2nd ed. Lanham, MD: Scarecrow Press, 2011.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.