Trích dẫn APA

Suziedelis, S. A., & Sueziedcelis, S. (2011). Historical Dictionary of Lithuania (2nd ed.). Lanham, MD: Scarecrow Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Suziedelis, Saulius A., và Saulius Sueziedcelis. Historical Dictionary of Lithuania. 2nd ed. Lanham, MD: Scarecrow Press, 2011.

Trích dẫn MLA

Suziedelis, Saulius A., và Saulius Sueziedcelis. Historical Dictionary of Lithuania. 2nd ed. Lanham, MD: Scarecrow Press, 2011.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.