Historical Dictionary of Lithuania.

The second edition of the Historical Dictionary of Lithuania will serve as a useful introduction to virtually all aspects of Lithuania's historical experience, including the country's relations with its neighbors. This is done through a chronology, an introductory essay, an extensive bibli...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Suziedelis, Saulius A.
Kolejni autorzy: Sueziedcelis, Saulius.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Lanham, MD : Scarecrow Press, 2011.
Wydanie:2nd ed.
Seria:Historical Dictionaries of Europe
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!