Trích dẫn APA

Evans, M. (2012). Algeria: France's Undeclared War. Oxford: Oxford University Press USA - OSO.

Trích dẫn kiểu Chicago

Evans, Martin. Algeria: France's Undeclared War. Oxford: Oxford University Press USA - OSO, 2012.

Trích dẫn MLA

Evans, Martin. Algeria: France's Undeclared War. Oxford: Oxford University Press USA - OSO, 2012.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.