Algeria : France's Undeclared War.

The first full account for a generation of the war against French colonialism in Algeria, setting out the long-term causes of the war from the French occupation of Algeria in 1830 onwards.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Evans, Martin.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Oxford : Oxford University Press USA - OSO, 2012.
Seria:Making of the Modern World Ser.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!