Bashert : A Granddaughter's Holocaust Quest.

Haunted by her grandmother's Old World stories and bigger-than-life persona, Andrea Simon undertook a spiritual search for her lost family. Her sojourn, a quest for truth, gave her tragic answers. On a group tour of ancestral Jewish homeland sites that had been crushed in the Holocaust, she mak...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Simon, Andrea.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Jackson : University Press of Mississippi, 2002.
Wydanie:1st ed.
Seria:Willie Morris Books in Memoir and Biography
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

Z powodu przeglądu technicznego niedostępne

Niestety! Z powodu przeglądu technicznego system jest niedostępny.

Niestety! Status dostępu obecnie nie stoi do dyspozycji - skontaktuj się z biblioteką.

kutuphane@sdu.edu.tr

Internet

Click to View