Take Me to My Paradise : Tourism and Nationalism in the British Virgin Islands.

The British Virgin Islands (BVI) markets itself to international visitors as a paradise. But just whose paradise is it? Take Me to My Paradise looks at the many players in the BVI tourism culture, including immigrants working in a tourism economy, nationalists struggling to maintain some control, an...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Cohen, Colleen Ballerino.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Piscataway : Rutgers University Press, 2010.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!