A Glossary of Indian Figures of Speech.

Glossary of Indian Figures of Speech.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Gerow, Edwin.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Berlin/Boston : De Gruyter, Inc., 1971.
Seria:Publications in near and Middle East Studies. Series A Ser.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!