Shi'i Theology in Iran : The Challenge of Religious Experience.

Taking a theologically oriented method for engaging with historical and cultural phenomena, this book explores the challenge, offered by revolutionary Shi'i theology in Iran, to Western conventions on theology, revolution and religion's role in the creation of identity. Offering a stringen...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Goldberg, Ori.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Florence : Taylor & Francis Group, 2011.
Seria:Culture and Civilization in the Middle East Ser.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Click to View
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!