Dr. Şerafettin Mağmumî: “Bir Osmanlı Doktorunun Seyahat Anıları, Avrupa Seyahat Hatıraları- (Haz. Prof Dr. Nâzım H. POLAT, Harid FEDAİ), Boyut Yay. İstanbul 2008, 502 s.

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: SONKUR,  ar. Gör. Seda
التنسيق: Online
اللغة:Turkish
منشور في: Nazım Hikmet POLAT 2009
الوصول للمادة أونلاين:https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/16966/177200
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!