Dr. Şerafettin Mağmumî: “Bir Osmanlı Doktorunun Seyahat Anıları, Avrupa Seyahat Hatıraları- (Haz. Prof Dr. Nâzım H. POLAT, Harid FEDAİ), Boyut Yay. İstanbul 2008, 502 s.

Kaydedildi:
Detaylı Bibliyografya
Yazar: SONKUR,  ar. Gör. Seda
Materyal Türü: Online
Dil:Turkish
Baskı/Yayın Bilgisi: Nazım Hikmet POLAT 2009
Online Erişim:https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/16966/177200
Etiketler: Etiketle
Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!