Dr. Şerafettin Mağmumî: “Bir Osmanlı Doktorunun Seyahat Anıları, Avrupa Seyahat Hatıraları- (Haz. Prof Dr. Nâzım H. POLAT, Harid FEDAİ), Boyut Yay. İstanbul 2008, 502 s.

Saved in:
書目詳細資料
主要作者: SONKUR,  ar. Gör. Seda
格式: Online
語言:Turkish
出版: Nazım Hikmet POLAT 2009
在線閱讀:https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/16966/177200
標簽: 添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!