Prof. Dr. Şerafettin Gölcük Kısa Hayat Hikayesi, Hocaları, Öğrencileri (İlim Yolunda)

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Güneş, Kamil
التنسيق: Online
اللغة:Turkish
منشور في: Necmettin Erbakan Üniversitesi 2008
الوصول للمادة أونلاين:https://dergipark.org.tr/tr/pub/neuifd/issue/19695/210367
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
id dergipark-article-210367
record_format ojs
spelling dergipark-article-2103672008-02-01T00:00:00Z Prof. Dr. Şerafettin Gölcük Kısa Hayat Hikayesi, Hocaları, Öğrencileri (İlim Yolunda) Prof. Dr. Şerafettin Gölcük Kısa Hayat Hikayesi, Hocaları, Öğrencileri (İlim Yolunda) Güneş, Kamil Necmettin Erbakan Üniversitesi Necmettin Erbakan University 2008-02-01T00:00:00Z info:eu-repo/semantics/article application/pdf https://dergipark.org.tr/tr/pub/neuifd/issue/19695/210367 Volume: 25, Issue: 25 2148-9890 2149-0015 Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi tr https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/184315
institution Suleyman Demirel University
collection DergiPark
language Turkish
format Online
author Güneş, Kamil
spellingShingle Güneş, Kamil
Prof. Dr. Şerafettin Gölcük Kısa Hayat Hikayesi, Hocaları, Öğrencileri (İlim Yolunda)
author_facet Güneş, Kamil
author_sort Güneş, Kamil
title Prof. Dr. Şerafettin Gölcük Kısa Hayat Hikayesi, Hocaları, Öğrencileri (İlim Yolunda)
title_short Prof. Dr. Şerafettin Gölcük Kısa Hayat Hikayesi, Hocaları, Öğrencileri (İlim Yolunda)
title_full Prof. Dr. Şerafettin Gölcük Kısa Hayat Hikayesi, Hocaları, Öğrencileri (İlim Yolunda)
title_fullStr Prof. Dr. Şerafettin Gölcük Kısa Hayat Hikayesi, Hocaları, Öğrencileri (İlim Yolunda)
title_full_unstemmed Prof. Dr. Şerafettin Gölcük Kısa Hayat Hikayesi, Hocaları, Öğrencileri (İlim Yolunda)
title_sort prof. dr. şerafettin gölcük kısa hayat hikayesi, hocaları, öğrencileri (ilim yolunda)
description
publisher Necmettin Erbakan Üniversitesi
publishDate 2008
url https://dergipark.org.tr/tr/pub/neuifd/issue/19695/210367
_version_ 1671268355897556992
score 13.256206