Describir: Prof. Dr. Şerafettin Gölcük Kısa Hayat Hikayesi, Hocaları, Öğrencileri (İlim Yolunda)