Gölcük Gölü (Isparta) Kuşları

Türkiye floristik ve faunistik açıdan zengin bir ülkedir. Ülkemizin bu zenginliği; dört farklı denizle (Karadeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Akdeniz) çevrelenmesi, iklimsel çeşitliliğin görülmesi, önemli iki kuş göç yolu üzerinde bulunması, bazı türlerin gen merkezi olması, sulak alanların fazla...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser: TABUR, M. A., AYVAZ, Y.
Format: Online
Sprache:English
Veröffentlicht: Süleyman Demirel University 2009
Online Zugang:https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdufenbed/issue/20779/221877
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!