Gölcük Gölü (Isparta) Kuşları

Türkiye floristik ve faunistik açıdan zengin bir ülkedir. Ülkemizin bu zenginliği; dört farklı denizle (Karadeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Akdeniz) çevrelenmesi, iklimsel çeşitliliğin görülmesi, önemli iki kuş göç yolu üzerinde bulunması, bazı türlerin gen merkezi olması, sulak alanların fazla...

Description complète

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteurs principaux: TABUR, M. A., AYVAZ, Y.
Format: Online
Langue:English
Publié: Süleyman Demirel University 2009
Accès en ligne:https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdufenbed/issue/20779/221877
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!