Gölcük Gölü (Isparta) Kuşları

Türkiye floristik ve faunistik açıdan zengin bir ülkedir. Ülkemizin bu zenginliği; dört farklı denizle (Karadeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Akdeniz) çevrelenmesi, iklimsel çeşitliliğin görülmesi, önemli iki kuş göç yolu üzerinde bulunması, bazı türlerin gen merkezi olması, sulak alanların fazla...

詳細記述

保存先:
書誌詳細
主要な著者: TABUR, M. A., AYVAZ, Y.
フォーマット: Online
言語:English
出版事項: Süleyman Demirel University 2009
オンライン・アクセス:https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdufenbed/issue/20779/221877
タグ: タグ追加
タグなし, このレコードへの初めてのタグを付けませんか!