Gölcük Gölü (Isparta) Kuşları

Türkiye floristik ve faunistik açıdan zengin bir ülkedir. Ülkemizin bu zenginliği; dört farklı denizle (Karadeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Akdeniz) çevrelenmesi, iklimsel çeşitliliğin görülmesi, önemli iki kuş göç yolu üzerinde bulunması, bazı türlerin gen merkezi olması, sulak alanların fazla...

Полное описание

Сохранить в:
Библиографические подробности
Главные авторы: TABUR, M. A., AYVAZ, Y.
Формат: Online
Язык:English
Опубликовано: Süleyman Demirel University 2009
Online-ссылка:https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdufenbed/issue/20779/221877
Метки: Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!