Gölcük Gölü (Isparta) Kuşları

Türkiye floristik ve faunistik açıdan zengin bir ülkedir. Ülkemizin bu zenginliği; dört farklı denizle (Karadeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Akdeniz) çevrelenmesi, iklimsel çeşitliliğin görülmesi, önemli iki kuş göç yolu üzerinde bulunması, bazı türlerin gen merkezi olması, sulak alanların fazla...

Ful tanımlama

Kaydedildi:
Detaylı Bibliyografya
Asıl Yazarlar: TABUR, M. A., AYVAZ, Y.
Materyal Türü: Online
Dil:English
Baskı/Yayın Bilgisi: Süleyman Demirel University 2009
Online Erişim:https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdufenbed/issue/20779/221877
Etiketler: Etiketle
Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!